Vårt Stavanger beklager riving

En direktørbolig i jugendstil er blant husene på Eiganes som skalrives. — Det er trist at byantikvar Elsa Grimnes ikke har hatt noenkommentar til rivingen av den gamle villaen ved Stavanger stadion,Holbergs gate 78, sier Thomas Middelthon.