Nei til høgskulestøtte

Rådmannen i Hå held fast på at kommunen ikkje skal gi økonomisk støtte til Høgskulen på Jæren. Han viser til at Hå kommune ikkje er god nok på lærartetthet, skuletilbod for elevar med spesielle vanskar og på psykiatri, og meiner at desse må prioriterast.