Lavere, åpnere og med to små parker

Mange beboere i Gamle Stavanger hilser utbygging i Nedre Strandgate velkommen. Men på visse vilkår.