Nasking må tas alvorlig

Mottaksleder Kari Witzø ved asylmottaket i Kongeparken camping er klar over problemet med at noen av beboerne nasker i Ålgårds-butikkene. Witzø ønsker at politiet raskt tar tak i enkeltsakene. Samtidig er de ansatte på mottaket selv oppmerksomme på mistenkelig oppførsel og anmelder ulovligheter til politiet.