- Uakseptabelt høyt støynivå

Helt siden idrettshallen i Giskehallen åpnet i høst har gymnastikk— lærene klaget over støy. Nå fastslår en rapport fra Sinus at problemet skyldes etterklang langt over den akseptable grensen.