Rennfast brannsikker

De to Rennfasttunnelene er nå 100 prosent brannsikre. Arbeidet, som tok til høsten 2000, tok lengre tid enn først beregnet.