Miljøet påvirker drikkevanene til unge

De aller fleste drikker, mener Olav Tjensvoll, førsteklassing på Hetland videregående skole.