Sykehjem må kutte neste år

Sykehjemsbestyrer Reidun Skjold er bekymret. Hun bruker nemlig formye penger på å drive St. Johannes sykehjem i forhold tiltilskuddet sykehjemmet har fått fra Stavanger kommune.