Ubetinget fengsel for råkjører

— En graverende mangel på respekt for veitrafikkloven. Slik betegner tingrettsdommer Mass Nærland opptredenen til en 25-årig Sandnes-mann som i sommer ble stoppet av politiet på Motorveien, etter å ha kjørt i 158 km/t i 90-sonen.