- Meningsløst og uverdig

— Sandens kommune burde ha spart familien for en slik skammelig behandling, mener leder Odd Ørjansen i Støttegruppa for kreftpasienter i Sandnes.