Stjeler roser fra gravsted

Hver helg setter Dag Olsen nye roser på gravstedet til sønnen Paul Olav og kona Aslaug. Dagen etter er de som regel borte.