Sissel Omdal får fri rettshjelp

Fylkesmannen gir likevel Sissel Omdal fri sakførsel i ankesaken motRogaland fylkeskommune.