Doktorgrad til misjonshøgskolen

Misjonshøgskolen i Stavanger er tildelt retten til egen doktorgrad— utdanning.