Psykiatrien har fått nye boliger

Unge voksne som sliter med psykiske problemer har fått et nytt boligtilbud sentralt i Stavanger.