Øl og gardiner

Skal en interiørbutikk få skjenkebevilling? Et flertall av kulturpolitikerne mener det er helt greit.