Protester mot høyspentkabel

Høyspentkabelen som Lyse Energi vil legge gjennom boligstrøk på Tjensvoll, møter motstand fra beboerne.