Noe kraftutbygging i Bjerkreim

Både tilhengere og motstandere av vern av Bjerkreimsvassdraget er skuffet etter at fylkesutvalget åpner for noe kraftutbygging.