Lang tradisjon i Hjelmeland

I Hjelmeland er det produsert jærstolar i over 100 år, men for tida er det bare to fabrikkar som går for fullt.