Avviser krav om lyddemping

Kirkeklokkene kan ikke lyddempes uten å svekke sin funksjon i et langstrakt sokn, hevdet Hana menighet i retten i går. Og ringing er en lovpålagt oppgave.