Tillater graving i Badedam-gift

Området Badedammen Vest er full av gift. Tungmetaller, olje, PCB og kreftfremkallende tjærestoffer (PAH) fra tidligere virksomhet ligger i grunnen.