Folk: Halldis Hognestad

Det er ikkje berre naturen som kler seg i grønt på Jæren. Om todagar vil mellom to og tre tusen kvinner og menn og flokkevis avbarn kle på seg sin grøne feststas. Kvart år vert det sydd over 300nye jærbunadar til vaksne.