• 6. oktober tok det fyr i et lagerbygg i Sandnes. 110-sentralen som skal håndtere nødandrop fra publikum skal neste år flyttes til Sandnes i en midlertidig ordning. Julie Teresa Olsen

Nødsentralen i Sandnes må flytte. Departement frykter svekket brannberedskap

Nødalarmsentralen for brannvesenet skal flyttes til og så fra Sandnes. Uheldig, mener Justis- og beredskapsdepartementet, som frykter svekket beredskap.