• Pål Christensen

Roald (34) bor på en trappeavsats

Mens bostedsløse i Sandnes får gratis opphold på Akutten, trekker Stavanger kommune beboerne på Lagård i sosialstøtte.