Fylkeslegen vil ha full nevro-rapport

Helsetilsynet vil forsikre seg om at krisen rundt nevrokirurgien ikke går ut over liv og helse i Rogaland.