Fristen ute for kommunen

Stavanger kommune kan bli stilt for retten etter at en ung jente ble lam i en stupeulykke ved Hafrsfjord i 2001.