Bra tilbud

— Vi trenger svært sjelden politibistand i oppfølgingen av psykiatripasienter, sier helsesjefen.