Uten førerkort

STAVANGER: Rett etter kl.17.00 søndag var det håndgemeng utenfor Peders på Gausel.