Høybråten må svare

Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité griper fatt i Nordsjø-dykkernes sak.