Ikke mette på suksess

Nettbuss Vest, Connex Vest og Kolumbus feiret en million nye busspassasjerer og tenkte anbud på Haugalandet.