Statsadvokaten henlegger Tengs-saken

Statsadvokaten har henlagt Birgitte-saken