Sjå opp for denne mannen!

Han drikk halvliterar med sjokolademjølk i staden for øl, sprit ogkaffi. Han elskar Disney-teiknefilmar. (Han har dei alle 75,«Løvenes Konge» er favoritten). Han kjem til å bli farleg for deiandre partia til stortingsvalet i 2005. For han vil kunna få folksom aldri i livet har tenkt å stemma Frp over på si side.