• Knut S. Vindfallet

Sjønære hustomter med buplikt-smutthol

Sju av 20 hustomter ved Fisterfjorden er selde utan ei einaste annonse. Men Mosnes Park kan bli ei ny bupliktnøtt for Hjelmeland.