Her kan du stupa i fjorden frå terrassen

Tomter like i vasskanten skal lokka hyttekjøparane til Høllesli og Havn ved Lysefjorden.