- Kriminalisering fører til frykt

Albertine er drevet av Kirkens Bymisjon og jobber med å hjelpe og bedre forholdene for prostituerte og rusmisbrukende kvinner.