- Feil bordkledning skader kulturminne

Sandnes kommune har gitt stoppordre til arbeidet med å bytte kledning på 235 år gamle Fredriksborg på Vatne.