Skulehus på flyttefot

Som ein snegl kraup traileren gjennom Årdal med eit skulehus på ryggjen.