Dette kan bli Stavanger 2008

Med den tvetydige tittelen «Open Port» overbeviste kulturbyarrangørene juryen i Brussel.