Liten nedgang i trafikkdrepte

18 personer ble drept i rogalandstrafikken i 2002, og høy fart var en sterkt medvirkende årsak.