6,5 mill. bussreiser så langt i år

Bussfesten på Nord— Jæren ser ikke ut til å stoppe. I mai var passasjerøkningen på 12,6 prosent.