• Rita Skjæveland

Hverdagshelt hedret av ordføreren