Framskundar psykiatriprosjekt

Helsesjefen vil bruka ekstra, statlege psykiatrimidlar til å byggja opp dei tilsette sin kompetanse. Det blir også meir pengar til utvida foreldrerettleiing.