Skolene skal sjekkes

Kommunen foretar stikkprøver for å se at alle HMS-regler følges på skolene i Sandnes.