- Ikke fjern leirskolene

Leirskoletilbudet til grunnskoleelevene i Sandnes står i fare for å bli radert ut om ikke politikerne ekstrabevilger 1,6 millioner kroner i inneværende år.