Hå si Høgre-berte

Ein gong i framtida, når barna har vorte store, kan ho tenkja segjobben som rådgjevar i sosialdepartementet eller eit annainteressant departement.