Landbruket langt fra likestilling

Å få fram kvinnene i jordbruket er avgjørende for næringens framtid, mener bonde Reidunn Oline Skadsem.