Godkjenner ulovlig oppført hytte

Utvalg for byutvikling i Sandnes godkjente onsdag på særlig grunnlag at en mann som har bygd en hytte på restene av en annen uten å søke om byggetillatelse, får den tillatelsen han trenger for å kunne selge hytta med papirene i orden.