Sosialkontoret treng meir pengar

Sosiale tenester har per april brukt 1,5 millionar kroner over budsjett. Pengane har hovudsakleg gått til økonomisk sosialhjelp.