Tåregass i konsertlokale

Flere tilhørere kastet opp på gulvet og en besvimte og måtte bæresut da det ble kastet tåregass inn i lokalet på Return-konserten iFlekkefjord.