Må betale for forskningen selv

Rogaland bruker langt mindre enn landsgjennomsnittet på forskningper innbygger. Forskningsrådets ferskeste tall er fra 2001 og viserat det her i fylket ble brukt vel 3000 kroner per innbygger tilforskning og utvikling, både privat og offentlig finansiert.Landsgjennomsnittet ligger på 5400 kroner per innbygger. Oslo ruversuverent på forskningstoppen og kan knytte mer enn 13.000 kronerper person til forskning og utvikling.