Pressgruppe for bru får pengetilskot

På grunn av alt Ryfast-trøbbelet i sør, meiner fleirtalet i Suldal formannskap at det er viktig å halda eit høgt trykk i arbeidet med å få bru over Sandsfjorden.